Hjältar
– en fotoutställning som inbjudertill reflektion och samtal

Hjältar är en utställning för reflektion och samtal om förebilder. Utställningen vänder sig primärt till ungdomar och kan användas i konfirmand- och skolverksamhet. Till utställningen finns en katalog och en pedagogisk handledning som bland annat tipsar om bibelarbete och om hur man i arbetet med utställningen kan integrera upptäcktsfärd i det egna kyrkorummet eller närmiljön och historien.

Praktisk information
Storlek och hängning
Utställningen består av 12 fotografiska bilder i storleken 70x100 cm (sex av dem) respektive 50x70 cm (de sex övriga). Bilderna är monterade på 5 mm kapaskivor vilket innebär att de är mycket lätta och kan hängas på många olika sätt. På bildernas baksida finns hänganordning. De stora bilderna kan även lutas mot en vägg.

Katalog
En katalog med reflektions och samtalsfrågor finns för utskrift kan hämtas här:
Hjältar – Katalog för kopiering (pdf, öppnas i nytt fönster)

För att resultatet ska bli bra rekommenderas ett lite kraftigare papper än det som vanligtvis används vid pappersutskrift.

Handledning
En pedagogisk handledning finns att hämta här:
Pedagogisk handledning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Det finns ett separat blad, ”Hjältar – bild och bibelcitat”, för bibelarbete utifrån utställningens bilder:
Hjältar – bild och bibelcitat (pdf, öppnas i nytt fönster)

Affisch
Här finns en affisch för nedladdning: Affisch Hjältar.pdf

Utställningshyra
En vecka: 2000 kronor + frakt.
Två veckor: 2500 kronor + frakt.
Fyra veckor: 3500 kronor + frakt.
Sex veckor: 4000 kronor + frakt.

Bokning
Kontakta Ordbruket för mer information om bokning av utställningen.
Hans Hartman, tel 070-666 09 95 eller via info@ordbruket.se

 

Utställningen har producerats av Hans Hartman, fotograf tillsammans med Carin Åblad-Lundström, präst, Jon Falk, församlingspedagog samt Charlotta Ingerholt, gymnasieteolog, efter en idé från gymnasieskolverksamheten i Svenska kyrkan i Uppsala.
Bilder: Hans Hartman, Ordbruket
Bildbearbetning: Anders Tukler
Bibelcitaten är hämtade ur Uppsala domkyrkas katalog och är utdrag ur Bibel 2000.
Handledningen är utformad av Kerstin Selén, Sensus och Hans Hartman.


Utställningen på plats i Uppsala domkyrka.

Tillbaka sidan "3 utställningar"