En annan värld är möjlig! - Teologi i klimatkrisens tid

"Håller vi på att knuffa Moder Jord över stupet – och därmed även oss själv? Alltfler forskare menar att mänskligheten kan komma att överskrida de yttersta gränserna för vad planetens ekosystem tål. Klimatförändringarna är en av påfrestningarna, den kanske allvarligaste. Utvecklingen mot en mer hållbar värld går på tok för långsamt. Vilka storpolitiska beslut krävs? Kan vi som enskilda påverka skeendet genom förändrad livsstil? Kan världens kyrkor göra skillnad? Och vilken pådrivande roll borde vi i Svenska kyrkan spela?

Magnus P Wåhlin visar i den här innehållsrika och engagerande skriften vad som står på spel. Han tror på det radikala evangeliets förlösande kraft och pläderar kraftfullt för en ekoteologi som driver oss alla ut i handling. Ingående granskar han centrala kristna begrepp och gör upp med traditioner och bibeltolkningar som gör oss trångbröstade och passiva snarare än vidsynta, hoppfulla och beredda till uppbrott och förnyelse. Bibelsamtalsplan och andra praktiska upplägg finns också med i boken. Jag känner Magnus starka patos och hans erfarenhet som präst och miljösamordnare. Därför hoppas och tror jag att han får många läsare!"
Ur förordet av Stefan Edman

Om författaren
Magnus P. Wåhlin är skolpräst på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Tidigare har han varit Internationell handläggare och miljöhandläggare i Växjö stift. Långvarigt engagemang i politiska föreningar, fredsrörelsen och scoutrörelsen. Redaktör för “Ekologiskt ordbruk – en hållbar postilla”.

TV-tips: Magnus P Wåhlin intervjuas i UR
I intervjuserien En bok, en författare, intervjuas författaren till "En annan värld är möjlig" av Birger Schlaug. Programmet är drygt 25 min långt och sändes i SVTs Kunskapskanalen måndag 14 och 15 februari. Programmet kan ses på SVT Play (fram till augusti).
Här kan du se intervjun

ISBN: 978-91-972557-6-9

Pris: 100 kr/st (beställ under rubriken "Våra produkter"!)